Начало  3D

Плъзгаща се врата събира в общо пространство  работните места на два класа, когато  се работи по общ проект
(Разходете се с мишката по картинката, за да откриете, кои елементи ще „светнат“ и какво се крие в тях)