Час по компютърно моделиране

Работата в координатна система е необходима при изготвяне на проекти в платформата Скрач. В няколко поредни часа по компютърно моделиране учениците от 2б и 2г клас, с преподавател Т. Василева, усвоиха бързо и непринудено как се намират точки в координатната система. Направиха чудесни рисунки, отбелязвайки точки по предварително зададени координати. Децата с нетърпение очакваха да видят крайния резултат от свързването им. Резултатът е: нови знания, удоволствие от работата и много усмивки.

01

Вижте цялата галерия