Проект "Време е за приключения" - 3 в клас

Иновативен проект с дизайн мислене „Време е за приключения“


Участници: учениците от 3 „В“ клас, ОУ „Васил Левски“, гр. Разград,
2020-2021 учебна година
Ръководител на проекта: Миглена Козовска

Световната пандемия затвори публичните пространства през 2020 г. Тази извънредна ситуация наложи ограничения и в учебните заведения. Потърпевши бяхме и ние - учителите и учениците от нашето училище.

През пролетта на изминалата година се хвърлихме в дълбоките води и за няколко дни заработихме в дигиталната среда. В началото дистанционното обучение беше трудно, но интересно. Всеки ден овладявахме нови умения, но социалната изолация в един момент доведе нас децата до апатия. ние често започнахме да повтаряме, че вече не искаме да стоим в домовете си. Най-голямата ни мечта беше да се завърнем в училище, да учим заедно, да играем с приятелите си. Бяхме осъзнали, колко важна е ролята на училището в живота ни, защото то е необходимо не само за получаването на образование, но и място, което създава приятелства, вълнения, мечти, поставя ни различни предизвикателства и става основа за развитието ни като хора. Училището не е само образователен център, а е времето на нас децата за приключения.

„Време е за приключения“ е и името на проекта, по който мотивирано започнахме да работим в началото на настоящата учебна година. Това е проект за живота на ОУ „Васил Левски“ и неговите ученици. С него искаме да покажем на нашата общност всички чудесни неща, които се случват в него. Целта, която си поставихме е да направим по-лесен избора на родителите за училище и да приобщим повече деца, така че то да стане още по-многообразно и привлекателно.

През месец октомври стартирахме опознавателния етап. Запознахме се с важни моменти на българското образование през различните исторически епохи – книжовните школи през Средновековието, килийните училища, възрожденските взаимни училища, началото на светското образование. Направихме виртуална екскурзия в Априловската гимназия в гр. Габрово. Открихме, че светското образование е едно от най-значимите постижения на българите през Възраждането. То е символ на умственото, културно и емоционално израстване на народа ни, започнал да търси своето място сред европейските нации в бурните процеси от XIX век.

Разбрахме, че нашето училище е създадено няколко десетилетия след Освобождението на България от Османско владичество, през 1909 г. Прочетохме историята на ОУ „Васил Левски“, написана по повод 100 годишния му юбилей. Интересни бяха всички етапи, през които е преминало през годините, до придобиването на съвременния му облик, известните личности, които са учили в него.

Проведохме среща с г-жа Нели Николова, историк от Регионалния исторически музей, която ни разказа значими факти от историята на построяването на сградата, часовниковата кула и училищния живот. Направихме втората си виртуална разходка, този път из стария Разград, във времето, когато се е наложила необходимостта да бъде построена нова училищна сграда „при парка“, която да отговаря на тогавашните потребности на града.

Любопитната история за камбаната на училищния часовник, която г-жа Николова разказа, провокира интереса на децата и те направиха проучване, дали съществуват други училища в България, които да имат часовникови кули. Установиха, че то е едно от малкото от този тип, а за Разград е единствено и това го прави уникално.

С голям интерес разровихме семейните албуми и установихме, че много от нас са второ, дори трето поколение възпитаници на училището. Поканихме майката на Георги, г-жа Румена Йорданова, която е учила по интересната експериментална образователна система на акад. Благовест Сендов, прилагана в ограничен брой училища в България през този период. Тя ни върна в далечните за нас 80-те години на 20 век. Разказа, колко по-различно е било обучението на т.нар. „сендовчета“, спрямо връстниците в другите училища. Разгледахме учебниците и с герои - тримата глупаци, свидетелствата, които е получила за завършени отделения.

Направихме изложба в класната стая от стари ученически снимки на нашите родители и учители – г-жа Козовска и г-жа Бойчева, които са също възпитаници на училището. Техните разкази за ученическите им дни допълниха представите ни за ОУ „Васил Левски“ – училището, в което винаги е кипял усилен живот.

Разгледахме училищен вестник от близкото минало „Живоструй“, създаван от ученици. Проучихме и училищния сайт.
Поканихме на среща и нашия любим учител по физическо възпитание и спорт – г-н Красен Цонев, който е сред най-популярните спортни деятели на града, треньор на успешния училищен отбор по лека атлетика, в който има дори олимпийски шампион /отново наш възпитаник/. Той ни разказа за годините, в които е бил ученик, и учител, и дори родител в училище.
От него разбрахме, че изборът на учебно заведение за бъдещите първокласници се предава по наследство. Тези, които веднъж са се докоснали до вълнуващата му атмосфера, му остават верни.

В чест на патронния празник проведохме викторина. В предварителната подготовка за нея, проучихме живота и делото на Васил Левски. Открихме образа на Левски в литературата и изобразителното изкуство. Състезавахме се по екипи и най-добрият спечели. Включихме се в създаването на виртуалния училищен концерт, който се излъчи на 19. 02.
Участвайки активно в училищния живот, включвайки се във всички събития, които се провеждат по различни поводи, ние правим снимки, гледаме и събираме видео материали на събития, трупаме впечатления, които бихме могли да използваме в заключителния етап на проекта.

Във втория етап от проекта „Осмисляме“, създадохме гараж за впечатления, в който отразихме това, което е привлякло най-силно вниманието ни. След като ги групирахме по близост, установихме че значимите неща са:
-изключително красивата сграда и просторният парк;
-новият учебен център и уютните класни стаи;
-учебните и спортните постижения от различни състезания и олимпиади;
-невероятните учители;
-интересните извънкласни дейности, които се предлагат.

Стартирахме третия етап „Даваме идеи“. Чрез брейнсторминг определихме по какъв начин да покажем чудесата в училище. Чрез гласуване децата подкрепиха идеите за създаване на видеорепортажи, клипове, написване на статия.
В последния етап „Създаваме“ реализирахме кратък филм „Време е за приключения“, в който всеки екип представя кратък разказ за нашето училище ОУ „Васил Левски“ и всички чудесни неща, които се случват в него.

Приятно гледане!

 

video proekt vreme e za prikljuchenija
 

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top