Разкош и магия в цветове -1 г клас

Хайде да опознаем цветовете и да разберем каква емoция създават!

Проблем: 

В проекта ще разгледаме проблема с влиянието на цветовете върху човека, защото всеки цвят въздейства и има своя семантика. Децата не познават всички цветове, каква магична сила носят, какъв разкош и хармония създават в природата, как човек се себеизразява и определя чрез цветовете.

Идея: 

Идеята на проекта ми е с децата да се запознаем пъстрия свят на цветовете и тяхното значение в природата.Чрез проекта ще научат не само колко разнообразни са цветовете, как се делят в групи, каква е тяхната семантика, но и как влияят върху емоциите ни. След това ще изберат цвета на своя характер и ще реализират различни цветни проекти по екипи.

Учебни предмети: 

ИИ, БЕЛ, Математика, Английски език

Опознавам: 

• Чрез презентация и видеоматериал запознаване с цветовете.
• Среща с художник и посещение на изложба
• Запознаване с цветовете на дъгата и причина за образуването ѝ.
• Чрез ролеви игри да опознаем настроението на цветовете – Един ден в цвета …; Черно – бял свят; Да потърсим цветовете около нас, за да видим магията, която създават; 
• Запознаване с азбуката и превръщайки я в една разкошна цветна азбука
• Ще потърсим цветовете в други науки: математика, спорт, ботаника, физика, мода, фотография, интериор и екстериор, дизайн и т.н.
• Разглеждаме и нарушенията в здравето, които не позволяват възприемането на цветовете;
• В обувките на… ,ще влезем в ролята на художник, дизайнер, за да създадем продукт, чрез който ще осъзнаят, е едно и също нещо ще изглежда по различен начин, защото всеки от нас влага различно чувство и отношение, т.е. ще направим връзката между цветовете и емоциите и характера н човека. Как влияят върху нас?

Избирам:  

Разпределяне по екипи на децата чрез мисловна карта по цветове. Изследване на сходните и8нтереси и поведение при различни цветове чрез провеждане на игри, наблюдения, експерименти. Групиране на цветовете по близост: топли- студени, основни и производни, откриване и изследване на различното влияние, което оказват. Чрез  метода Six thinking hats на Едуард де Боно ще проведем изследване, ще разрешаваме различни проблеми при екипите. Ще разгледаме и цветовете при животните, търговската страна при избор на стока по цвят и т. н.

Създавам: 

Ще създадем цветен продукт, може да е свързан с празника на буквите, цветни бонбони, празник на хвърчилото, цветен танц или дизайн на дрехи, калейдоскоп и др.
Уау ефект: 
Един разкош от цветове през цялата година, цветен първи клас, наситен с емоции и забавление, който ще запомнят!
 
Изготвил: Анжелина Черникова
 

 2020 1 1

2020 1 2

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top