Педагогически специалисти

Директор

Диана Първанова

Помощник директори

Елка Драмалиева – ПДУД

Владислав Иванов – ПДАСД

Илиян Чолев – педагогически съветник

Стела Ковачева – психолог

Анка Кирилова – ръководител на компютърен кабинет

Венелин Николов – ръководител на компютърен кабинет

Учители – начален етап /І-ІV клас/

Іклас

Силвия Димитрова – старши учител – 1а

Елка Иванова – старши учител – 1б

Снежанка Иванова – старши учител - 1в

Севдалина Василева – старши учител – 1г

Даниела Атанасова – старши учител – 1д

ІІ клас

Татяна Василева – главен учител – 2а

Крася Кирова – старши учител – 2б

Миглена Козовска – старши учител – 2в

Невена Петрова – старши учител – 2г

ІІІ  клас

Валентина Георгиева – старши учител – 3а

Лидия Горчева – старши учител – 3б

Нели Пенева – старши учител – 3в

Анжелина Черникова-Димитрова - старши учител – 3г

ІV клас

Недялка Неделчева - старши учител – 4а

Кремена Данаилова - старши учител – 4б

Нели Цонева - старши учител – 4в

Светлана Янкова - старши учител  - 4г

Учители – прогимназиален етап /V-VІІІ/

Български език и литература

Елка Драмалиева – учител

Милена Попова – старши учител /класен ръководител на 5б клас/

Надежда Василева – старши учител /класен ръководител на 6б клас/

Английски език

Цветанка Пенчева – старши учител /класен ръководител на 5а клас/

Станимира Димитрова – старши учител /класен ръководител на 7г клас

Таня Божилова - старши учител /класен ръководител на 5в клас/

Математика, Информационни технологии

Галина Панайотова – старши учител /класен ръководител на 7а клас/

Димитър Димитров – старши учител /класен ръководител на 5д клас/

Пламен Пенев – старши учител

Венелин Николов – РКК

Анка Кирилова – РКК

Коста Попов – старши учител

Обществени науки и гражданско образование

Таня Коцева – старши учител по История и цивилизация /класен ръководител на 7в клас/

Антоанета Раднева – старши учител по География и икономика /класен ръководител на 5г клас/

Природни науки

Дияна Райкова – старши учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда /класен ръководител на 7б клас/

Петя Христова – старши учител по Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда /класен ръководител на 6г клас/

Изкуство и спорт

Юлия Иванова – старши учител по Музика

/класен ръководител на  6а клас/

Албена Кирилова – старши учител по Изобразително изкуство /класен ръководител на 6в клас/

Атанас Голешевски – старши учител по Физическа култура и спорт

Севдалин Стоянов – старши учител по Физическа култура и спорт

Красен Цонев – треньор по лека атлетика

Възпитатели

Стоянка Йорданова – младши възпитател

Петя Петрова – старши възпитател

Добромир Бърдаров – старши възпитател

Родинка Цонева – старши възпитател

Теодора Цонева – старши възпитател

Галина Цонева – старши възпитател

Петя Петрова – старши възпитател

Станка Неделчева – старши възпитател