e learning

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID -19 в световен мащаб, от 16.03.2020 година учениците от ОУ „Васил Левски“, гр. Разград минават в режим на онлайн обучение.

Децата ще се включват в учебния процес от вкъщи посредством платформите Google G Suitеза образованието /Google клас/ и SHKOLO. На родителите е изпратен личният акаунт на всеки ученик от училището, чрез който ученикът ще се присъедини към виртуалната класна стая Google Classroom. Нека всеки родител да активира връзката, за да може на 16.03.2020 година, понеделник детето му да се включи в онлайн обучението.

Скъпи деца,

Предстоящото онлайн обучение е ново предизвикателство и за учениците, и за учителите. В следващите седмици ни предстои заедно да преминем през непозната територия, която ще ни помогне да се опознаем повече, да подобрим сътрудничеството си и да превърнем ученето във вълнуващо приключение.

Нека всеки ученик бъде точен и добросъвестно да следва указанията на учителите. Опитайте се да останете у дома, ограничете контактите си с хора извън семейството в дома и бъдете отговорни към здравето си - вашето и на вашите близки.

Уважаеми родители,

Предстоящото онлайн обучение няма да включва преподаване на ново учебно съдържание. Ще се дават задачи и упражнения, които ще надграждат върху вече изучаван материал. Децата няма да прекарват цялото предвидено за учене време пред компютъра. Те ще получават онлайн задания под формата на тестове, таблици, аудио и видео съдържание, презентации, върху които ще работят самостоятелно и ще изпращат отговорите на поставените от учителите задачи.

Молим Ви, подкрепяйте, мотивирайте и контролирайте децата, да се включват активно в учебната работа онлайн. Осигурете възможност децата да бъдат предпазени от заразата, като остават в дома си и следвайте указанията на санитарните власти за лична хигиена и безопасност.

Учебните занимания ще започват сутрин от 10 часа. За първи и втори клас те ще имат следната продължителност:

1 час - 10,00 – 10,20 часа                                           3 час - 11,20 – 11,40 часа

2 час – 10,40 – 11,00 часа                                           4 час - 12,00 – 12,20 часа

Препоръчително е малките ученици да участват в онлайн обучението със съдействието на родител или друг член на семейството, който да помага на детето да работи с електронно устройство.

Учениците от трети до седми клас ще работят по следния времеви график:

1 час - 10,00 – 10,30 часа                                          4 час – 12,00 – 12,30 часа

2 час -  10,40 – 11,10 часа                                         5 час – 12,30 – 13,10 часа

3 час - 11,20 – 11,50 часа                                                                                                                                                              

Всеки учител ще работи с учениците си в създадента от него електронна класна стая Classroom. Електронната система регистрира контактите на учители и ученици, а директорът и заместник директорът по учебната част ще осъществяват мониторинг в реално време и ще следят да се спазват графиците и програмите за работа.

Постоянна телефонна линия, на която от 9,00 до 16,00 часа ще дежури училищният психолог, ученици и родители ще могат да звънят и да получават психологическа помощ и подкрепа. Освен консултациите и специализираната интервенция на телефон +359 888 870 879 ще се приемат и въпроси, мнения, сигнали и оплаквания, свързани с онлайн обучението.

От 16 март 2020 година родителите и учениците ще получават регулярно информация и допълнителни указания за програмата на занятията, методическите средства, които ще се използват в уроците /електронни учебници, филми, презентации и други образователни ресурси/, открит чат с учителя за консултации. Молим Ви следете редовно съобщенията, адресирани до вас чрез платформата SHKOLO, за да можем заедно да изпълним със съдържание и вдъхновение първото онлайн обучение в историята на училището.

Децата, които нямат възможност да се включат в онлайн обучението, ще получат допълнителни консултации по телефона.

Скъпи деца,

Уважаеми родители,

Изправени сме пред предизвикателство и тръгваме по път, който ще извървим заедно за първи път. Най-вероятно много от нещата, които ни предстои да направим няма да са перфектни, със сигурност ще има пропуски, но непознатото не бива да ни плаши и разколебава. Никой от нас не може без другия! Заедно ще се справим!

Всички ние учители, родители, ученици, цялата училищна общност дължим благодарност на Центъра за творческо обучение в София и неговия ръководител Александър Ангелов, които помогнаха в кратки срокове да създадем всички условия за старт на онлайн обучението в нашето училище. Сътрудничеството между нашите две институции е привилегия и предимство за ОУ „Васил Левски“ в Разград.