Екоклуб "ШРЕК" в часовете по предприемачество

Дейност на екоклуб "ШРЕК" в часовете по предприемачество