Апостол Левски

Апостоле чудесен,
след теб вървим и пиим песен
за дните ти прославни,
за делата ти безкрайни.

И винаги ще помним твойто дело
До наш’та свобода довело.
И винаги ще помним твойте думи,
Показали към свободата пътя труден.

                                                                                                           Патрисия Искренова, 5в клас