Ателиета на БМЧК по психосоциална подкрепа за ученици от четвъртите класове

На 09, 16 и 23 април 2014 г. се проведе обучение на тема „ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА” с учениците от четвъртите класове на ОУ „Васил Левски”, гр. Разград.

В трите занятия бяха включени упражнения за справяне със стреса, напрежението и решаване на конфликти под ръководството на доброволци от БМЧК – Разград.