Статии

Училището-желана територия на ученика

На 11 март /петък/ 2011 г. от 9,00ч. в заседателната зала на Община Разград се проведе общинският етап на националната конференция
„Училището - желана територия на ученика”.
Форумът е част от Националната програма на МОМН „Квалификация”, модул”Квалификация на учителите”.
ОУ „Васил Левски”, гр. Разград участва с два доклада в направление „Педагогически иновационни методи и технологии за формиране на ключови компетентности”.