Статии

Национален конкурс - 2011 г.

Националния конкурс "Училището - желана територия за ученика"

30.09.-01.10.2011 година

Доклад и Презентация

от Недялка Кънева Неделчева и Силвия Тодорова Димитрова, ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ - ВРЕМЕ ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВО

Виж галерия от снимки тук