Безопасен интернет

Уважаеми родители и ученици,

За всички нас предстои една необичайна учебна година — година на предизвикателства, изпитания, отговорности. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите, традициите, отговорностите.

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.

В тази връзка предоставяме на вашето внимание:

  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет;
  2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“.

SafeNet

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top