Броими и неброими съществителни

Дата: 16. 02 . 2015 г.
Тема: „Броими и неброими съществителни“ – интерактивен урок по английски език
Клас: VIг клас
Учител: Станимира Димитрова
Ученици: Искрен Ивайлов и Звездомир Даниелов