Една българка по пътя към доброто

Дата: 17. 02 . 2015 г.
Тема: „Една българка по пътя към доброто“ – интерактивен урок по Български език и литература
Клас: VIIв клас
Учител: Милена Попова
Ученик: Николай Пенчев