Играй с нас по математика

Дата: 18.02.2015 г.
Тема: „Играй с нас по математика“ - работа с таблет в обучението по Математика в първи клас
Клас: I г клас
Учител: Невена Петрова