Къде играем

Дата: 18.02.2015 г.
Тема: „Къде играем“ – интерактивен урок по Изобразително изкуство
Клас: IV д клас
Учител: Даниела Атанасова и Анка Кирилова