Космически математически знания

Дата: 18.02.2015 г.
Тема: „Космически математически знания“ - инструменти за работа в интерактивна класна стая, превръщане на бялата дъска в съвременна платформа за работа в клас
Клас: IVI г клас
Учител: Елка Колева и Севдалина Маринова