Лудогорие, моя древна земя, мой дом, мое бъдеще

Дата: 18. 02 . 2015 г.
Тема: „Лудогорие, моя древна земя, мой дом, мое бъдеще“ – виртуална разходка из родния край
Клас: IIа и IIг клас
Учител: Валентина Георгиева и Анжелина Черникова