Prezi

Дата: 17. 02 . 2015 г.
Тема: Създаване на презентация с платформата „Prezi“ - урок по Информационни технологии
Клас: VIIб клас
Учител: Коста Попов
Ученик: Мустафа Айдънов