Рисувам моя град

Дата: 18.02.2015 г.
Тема: „Рисувам моя град“ – интерактивен урок по Информационни технологии
Клас: IIв клас
Учител: Нели Минкова