Упражнения върху правоъгълен триъгълник

Дата: 18.02.2015 г.
Тема: „Упражнения върху правоъгълен триъгълник“ - интерактивен урок по Математика с използване на електронно учебно съдържание, Power Point и GeoGebra
Клас: VII г клас
Учител: Димитър Димитров
Ученик: Василена Костадинова