Йога

Дата: 16. 02 . 2015 г.
Тема: Урок по Физическо възпитание и спорт с елементи на йога
Клас: Iб клас
Ръководител: Крася Кирова