Замърсители

Дата: 17.02.2015 г.
Тема: „Замърсители“ – интерактивен урок
Клас: VIIв клас
Учител: Петя Христова