Час по физика и астрономия


с гл. асистент д-р Ева Божурова

от Народната астрономическа обсерватория

и Планетариума „Николай Коперник“, гр. Варна

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00