Проекти/дейности през 2022/2023 уч. година


Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Математиката е за всеки
Национална програма „Иновации в действие“
Национална програма Ученически олимпиади и състезания , Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“
Програма „Училища за пример“
Програма „Нов път в преподаването“
НП ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование, дейност Средства за електронни образователни ресурси и Електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП
НП „Заедно в изкуствата и в спорта“
Схема „Училищен плод“
Схема „Училищно мляко“
Проект „Иновативно училище“