Третата глобална седмица за пътна безопасност на ООН

в Република България

под патронажа на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето

 Училищна програма

 Детска декларация за безопасност на движението по пътищата