Енвижън

Енвижън е софтуерна система, създадена да улесни учителите при тяхната работа. Тя осигури активното участие на всеки ученик в учебния процес, чрез ефективно използване на ресурсите. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. Децата взаимодействат със системата, посредством своите мишки.

http://www.nimero.com/about