Доклад на събитието "Echo 2013" на бългаски можете да изтеглите тук

Report of the event "Echo 2013" at the Bulgarian Click here to download