Ден 6

22.11.2012 год.  -  петък  -  11.00 часа
По време на конкурса учениците от всяка паралелка изработиха постери, които бяха  изложени във фоайето на училището. Най-интересните идеи ще бъдат наградени.
Най-оригиналните послания на децата ще бъдат отпечатани на училищни поздравителни картички. Ще се отпечатат и училищни рекламни стикери със съвети и идеи от учениците за намаляване на хранителните отпадъци в училище и у дома.

 

 

 


Екопослания и по стълбищата поставиха в ОУ“Васил Левски“