IІ част
„ИзБиРаМ! ИзЯжДаМ! Не ХвЪрЛяМ!"

18.11.2013 год. -   понеделник – 11.00 часа
Денят започна с презентацията „Хранителната независимост и промените на климата”.  На екран, монтиран специално за  случая  в училищното фойе, учениците от всички класове   можаха да проследят  беседата по темата, свързана с грижите, които трябва да полагаме за опазването на природата и поддържането на устойчив климат на Земята.

Малките еколози от клуб „Шрек Джуниър” представиха резултатите от проучване, направено в училищната трапезария, относно количеството на хранителните отпадъци и начините за тяхното намаляване.
Оказа се, че изхвърлената храна за един месец никак не е малко – между 300 и 500 кг. Еколозите от Екоклуб Шрек са изчислили, че с това количество храна, може да се произведе енергия, достатъчна да захрани 40 електрически крушки.

Успоредно с тази дейност беше обявен конкурс за представяне на най-оригинална идея за намаляване на хранителните отпадъци, под надслов „Как ние ще пестим хранителните отпадъци ?”. В инициативата могат да вземат участие както класовете, така и групите за целодневна организация на учебната дейност и малки екипи от всеки клас. Очаква  се предложенията на творческите колективи да бъдат изразени чрез  рисунки, апликации, графики и други пластични изображения.

 

Вижте презентацията от Ден 2