О С Н О В Н О   У Ч И Л И Щ Е   “В А С И Л    Л Е В С К И”

7200 Разград , ул. ”Княз Борис” 62 , тел. 66 27 07, e-mail: ouvlevski_rz@abv.bg

 

 

16 - 23 ноември - Европейска седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2013

УчИЛИщНА ПрОГрАМа

„ИзБиРаМ! ИзЯжДаМ! Не ХвЪрЛяМ!"

Представяне на ЕСНО - Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Европейската седмица за намаляване на отпадъците е инициатива, стартирала по проект на Програма LIFE+ , но в последствие придоби популярност и вече се реализира в ХХХ страни на ЕС и 2 Латиноамерикански страни.

Защо реализираме ЕСНО?

  • Да се повиши информираността за стратегиите за намаляване на отпадъците и за политиките на Европейския съюз и неговите държави членки по този въпрос
  • Да се насърчат устойчиви действия за намаляване на отпадъците в цяла Европа
  • За да се подчертае работата, извършена от различни участници, чрез конкретни примери за намаляване на отпадъците
  • За насърчаване на промени в поведението на европейците (потребление, производство) в тяхното ежедневие

І част

16.11.2013 год.  -  събота – 11.00 часа

Начало на кампанията в ОУ ”Васил Левски”. Учениците от двата училищни екоклуба ще изработват произведения от хранителни отпадъци.

В специален уъркшоп учениците от екоклуб „Шрек” ще изработват уникални пана от яйчени черупки. В същото време малките еколюбители от „Шрек Джуниър” ще покажат за какво може да послужи утайката от кафето, което възрастните пият с удоволствие всяка сутрин и колко красива украса за елха могат да бъдат корите на вкусния портокал. Ще бъдат изработени специални свещници, като дейността на младите еколози ще бъде подпомагана от членовете на групите по „Предприемачество”.

IІ част

„ИзБиРаМ! ИзЯжДаМ! Не ХвЪрЛяМ!"

18.11.2013 год. -   понеделник – 11.00 часа

Дейността стартира с представяне на презентация на тема „Хранителната независимост и промените на климата”.

Малките еколози от клуб „Шрек Джуниър” ще представят резултатите от проучване, направено в училищната трапезария, относно количеството на хранителните отпадъци и начините за тяхното намаляване.

Успоредно с тази дейност ще бъде обявен конкурс за представяне на най-оригинална идея за намаляване на хранителните отпадъци, под надслов „Как ние ще пестим хранителните отпадъци”.

В инициативата могат да вземат участие както класовете, така и групите за целодневна организация на учебната дейност и малки екипи от всеки клас.

19.11.2013 год. – вторник – 08.35  – 11.00 часа; 13.00 – 15.30 часа

Кампания с мото „Донеси плод - вземи плод”. Всеки ученик ще получи ябълка в замяна на донесен от него плод. С хранителните отпадъци от плодовете ще бъде зареден отново компостът в училищния двор.  

Засаждане на дръвчета от първокласниците с получената екологична тор от компоста, зареден при провеждането на кампанията „Изяж плод, спести боклук, посади дърво!” през ЕСНО – 2012.

Събраните, с благотворителна цел, плодове ще бъдат дарени на Дома за стари хора в град Разград.

20.11.2013 год. – сряда  -  11.00 часа

Изложба на сувенири, изработени в уъркшопа от учениците от двата екоклуба и школите по предприемачество в ОУ ”Васил Левски”.

Ще бъдат представени и изделия от рециклирани материали, изработени от талантливия ученик Веселин Василев от V „В” клас.

21.11.2012 год.  -  четвъртък  -  10.45 часа

В Деня на християнското семейство посещение на  Дома за стари хора.

Учениците от I „А” и III „Б” клас ще представят художествено-музикална програма „Въведение Богородично”.

Представители  на  двата екоклуба  ще дарят донесените от учениците плодове.

22.11.2012 год.  -  петък  -  11.00 часа

С изработените по време на конкурса постери ще се подреди изложба в училище, като най-интересните идеи ще бъдат наградени.

Най-оригиналните послания на децата ще бъдат отпечатани на училищни поздравителни картички. Ще се отпечатат и училищни рекламни стикери със съвети и идеи от учениците за намаляване на хранителните отпадъци в училище и у дома.

23.11.2012 год.  -  събота  -  11.00 часа

Изготвяне на доклад от екоклуб „Шрек” за реализираните дейности през Седмицата и предложение за набелязване на мерки за намаляване и предотвратяване на хранителните отпадъци в училище. Публикуване на Дневник на събитията.


http://www.bamee.org/ewwr/index.php?id=123965