Европейската седмица за намаляване на отпадъците

През първия ден от Европейската седмица за намаляване на отпадъците, учениците от Екоклуб „Шрек" приготвиха сами почистващи препарати от цитрусови плодове.  Във фоайетата на ОУ „Васил Левски” и ПМГ „Акад. Н. Обрещков” бяха сложени специални контейнери за събиране на пластмасови капачки от бутилки. Двете училища ще се включат в кампанията на Фондация „Идея в действие” за събиране и преработване на пластмасови капачки и подпомагане на деца в нужда и в детските домове. Целта е отпадъчните материали да се поставят на специалните за това места, да бъдат предадени в пунктовете за събиране на пластмасови отпадъци, а получените от размяната средства да бъдат предоставени в помощ на децата, които имат нужда от материална подкрепа.