Европейската седмица за намаляване на отпадъците - Ден четвърти

„Обичай остатъците”

Малките еколози от 3 и 4 клас ще демонстрираха пред своите съученици как могат да се използват остатъците от храна.

Беше даден „втори живот” на кората от лимон, която децата използваха, за да направят ароматизатор.

Всичко това се случи във фоайето на ОУ „Васил Левски“ под ръководството на техния ръководител Стоянка Йорданова.