Европейската седмица за намаляване на отпадъците - Ден пети

В този последен ден от нашата инициатива двата екоклуба подредиха изложба от изработените по време на седмицата изделия от отпадъчни продукти.