Родители-консултанти

В часовете по предприемачество се включиха и родители-консултанти. Първи "а" клас 2011