Състезание "Извънземно" - втори "а" клас 2011 г.

Класът е разделен на екипи. Всеки екип получава определен бюджет. С тези пари отборите купуват храна и облекло за извънземен приятел, на който му измислят име. Целта е да успеят да се поберат в определения бюджет. Снимки на закупените стоки се залепят на постер. Всеки отбор представя пред останалите своите покупки и съобщава сумата, която е изхарчил, за да облече и нахрани изънземното.