"Идеите на малките в действие" 2012г.

 

 Финална идея