Зони в града

Работа по групи в час по предприемачество. Тема: Зони в града. Децата определят зоните в класната стая на предварително подготвена схема но класната стая