Ани и панаирът

Първи "а" клас 2014/2015 г. Тема "Ани и панаирът" Учениците се учат да разпознават стойността на монетите, разпознават монетите като форма на парите. Работа в албума на ученика.