Нашите истории

Разказите от книжката "Нашите истории" ни помагат да осъзнаем понятия като печалба, размяна, стойност, ползата от парите и др. За какво спестявам /индивидуална задача/ Всеки рисува това, за което спестява пари.