Явор и зеленчуковата градина

Учениците откриват и други форми на възнаграждение освен парите. Създават своя собствена зеленчукова градина.