Център "Приключения" с ръководител Елка Драмалиева

Шестокласниците, участници в Център "Приключения", част от проекта "Твоят час", от ОУ "Васил Левски", гр. Разград осъществиха на 28.04.2018г. последното си приключение за учебната 2017/2018 година. Едно "пътуване" в миналото – посещение на могилите в с. Свещари – среща с духа, обичаите и изкуството на древните траки. Посещение , което с интересния разказ на екскурзоводката - г-жа Валентина Николова, направи света на древните обитатели на нашия край - по-близък и разбираем до нашия свят и превърта посещението в историческия комплекс в едно неповторимо преживяване.
"Пътуването" продължи и с "приключение" в Клуб "Изкуство" – посещение на Къщата с дърворезби в с. Малък Поровец. Г-жа Елена Симеонова – собственичка на къщата, представи историята на този уникален дом – подарък и послание към поколенията от изкусния самоук майстор –дърворезбар - Марин Кръстев, който в своето творение разкрива не само красотата на дърворезбата, но и силата на изкуството да съхранява и предава, неподвластни на времето - мъдростта и отговорите на вечните човешки въпроси, скрити в дърворезбата – за живота, за силата на човешкия дух и на таланта, които побеждават всичко преходно и остават във вечността – за слава на твореца и за радост и гордост на идните поколения..
"Пътуването" на пътешествениците от Център "Приключения" приключи в Разград с обещание, че приключенията ще продължат и през лятото, когато на гости в града ни, ще дойдат приятели – желани и очаквани участници в Клуб "Приятелства" – учениците от Българското неделно училище "Христо Ботев" във Вашингтон.. за да продължи приключението "приятелство" - в България – с нови срещи с литературата, с изкуството, и с преоткриване на красотата на родния край.

 

 

 

00

00

00

00

00

00

00

00