Документи на проекта "Твоят час"

За проекта.
Обществен съвет "Твоят час" към ОУ "Васил Левски".
Правила за работа на обществен съвет "Твоят час".
Училищни клубове и школи по проект "Твоят час" 2016 - 2017.
Анкета карта за участие на ученици в занимания по интереси.
Декларация за информирано съгласие "Твоят час" - родители.