Учителски екип

Педагогически специалисти

Директор

Диана Първанова

Помощник директори

Юлия Иванова-Харизанова – ПДУД

Владислав Иванов – ПДАСД

Илиян Чолев – педагогически съветник

Стела Ковачева – психолог

Анка Кирилова – ръководител на компютърен кабинет

Венелин Николов – ръководител на компютърен кабинет

Учители – начален етап /І-ІV клас/

І клас

Татяна Василева – главен учител – 1а

Крася Кирова – старши учител – 1б

Миглена Козовска – старши учител – 1в

Невена Петрова – старши учител – 1г

ІІ  клас

Валентина Георгиева – старши учител – 2а

Лидия Горчева – старши учител – 2б

Нели Пенева – старши учител – 2в

Анжелина Черникова-Димитрова - старши учител – 2г

Петя Петрова

ІІІ клас

Недялка Неделчева - старши учител – 3а

Кремена Данаилова - старши учител – 3б

Нели Цонева - старши учител – 3в

Светлана Янкова - старши учител  - 3г

ІVклас

Силвия Димитрова – старши учител – 4а

Елка Иванова – старши учител – 4б

Снежанка Иванова – старши учител - 4в

Севдалина Василева – старши учител – 4г

Даниела Атанасова – старши учител – 4д

Учители – прогимназиален етап /V-VІІІ/

Български език и литература

Милена Мичева-Христова – старши учител /класен ръководител на 7д клас/

Милена Попова – старши учител /класен ръководител на 5в клас/

Надежда Василева – старши учител /класен ръководител на 6а клас/

Английски език

Цветанка Пенчева – старши учител

Станимира Димитрова – старши учител /класен ръководител на 7в клас/

Таня Божилова - старши учител /класен ръководител на 5г клас/

Математика, Информационни технологии

Павлина Иванова – старши учител /класен ръководител на 7г клас/

Димитър Димитров – старши учител /класен ръководител на 5б клас/

Пламен Пенев – старши учител /класен ръководител на 6в клас/

Юлия Иванова- Харизанова – старши учител по Информационни технологии

Венелин Николов – РКК

Анка Кирилова – РКК

Обществени науки и гражданско образование

Таня Коцева – старши учител по История и цивилизации /класен ръководител на 7б клас/

Антоанета Раднева – старши учител по География и икономика /класен ръководител на 5а клас/

Природни науки

Дияна Райкова – старши учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда /класен ръководител на 7а клас/

Петя Христова – старши учител по Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда /класен ръководител на 6г клас/

Изкуство и спорт

Юлия Иванова - Харизанова – старши учител по Музика

Десислава Македонска – старши учител по Музика

Албена Кирилова – старши учител по Изобразително изкуство /класен ръководител на 6б клас/

Атанас Голешевски – старши учител по Физическа култура и спорт

Севдалин Стоянов – старши учител по Физическа култура и спорт

Красен Цонев – треньор по лека атлетика

Учители в ЦДО

І клас

Татяна Василева – главен учител – 1а

Родинка Цонева– старши учител

Крася Кирова – старши учител – 1б

Албена Кирилова– старши учител

Миглена Козовска – старши учител – 1в

Силвия Димитрова– старши учител

Невена Петрова – старши учител – 1г

Светлана Янкова– старши учител

ІІ  клас

Валентина Георгиева – старши учител – 2а

Виделина Неделчева – учител

Лидия Горчева – старши учител – 2б

Петя Петрова – старши учител

Нели Пенева – старши учител – 2в

Илиян Чолев – старши учител

Анжелина Черникова-Димитрова - старши учител – 2г

Владислав Иванов – старши учител

Добромир Бърдаров – старши учител – 4 а, в

Теодора Трифонова – старши учител – 4 б, г, д

Галина Цонева – старши учител – 3а,б

Милка Цанкова– старши учител – 3в, г

Станка Неделчева – старши учител – 6 клас

Здравка Димитрова - старши учител – 5 клас

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top