Иновативно училище

inovative school 

ОУ "Васил Левски" в Разград е одобрено от МОН за иновативно училище и от началото на учебната 2017/2018 година работи по програма, свързана с въвеждане на метода за креативно решаване на проблеми “Дизайн мислене" в работата на училището. Според предварително съставения и приет от МОН план иновацията ще бъде въведена рамките на четири учебни години, в три последователни етапа:
1. Въвеждане на метода посредством проектно-базирано обучение с проекти, разработени на негова основа; подпомагане на уменията на преподавателите за ръководене на проекти в първи и втори клас.
2. Усъвършенстване на уменията на преподавателите за създаване и прилагане на дизайн предизвикателства в учебната програма и представяне на учебния материал чрез обучения по дизайн мислене.
3. Пренасяне на методологията в разнообразни аспекти на училищния живот (взаимодействие между учителите, връзка с ученици и родители, управление на училищната програма и администрация) чрез обучения на административния персонал.
През първата година /учебната 2017-2018/ усилията на училищния екип, ангажиран с иновацията, са насочени към въвеждане на новия метод на преподаване "Дизайн мислене" в програмата на първи клас. Това става посредством проектно–базирано обучение, основано върху предварително разработени сценарии, наречени мисии. В тях са включени всички необходими презентационни и работни материали, с помощта на които децата трябва да търсят и откриват начини за креативно решаване на проблеми.
Педагозите работят в сътрудничество с екипа на сдружението Red Paper Plane, автори на адаптирания за работа с първи клас метод "Дизайн шампиони", по който се организира участието на децата в мисиите.