Mисия „Разказвач“

Фестивал на африканските истории

В продължение на 5 дни второкласниците проведоха първата за учебната година мисия. 

Първите два дни опознавахме професията на разказвача, света на Африка. Играхме игри за изразяване на емоции и ситуации, изработихме аксесоари – гривни.
Използвахме техники от дизайн мислене:
• „Обувките на …“;
• Ролеви игри;
• Гараж за идеи;
• Брейнсторминг.
Третият ден избрахме тема на фестивала. Използвахме „Сториборд“, „Критика“, „Брейнсторминг“.
Четвъртият и петият ден планирахме, подготвихме и реализирахме фестивала.
Изработихме маски, аксесоари, декори. Запознахме се с техниките: „ Правила на представянето“, „Разказване на история“, „Обратна връзка“.

00

01

02

03

04

05

06

07

08