Проект „Моите пари“

КБМ по-успешно да управляваме парите си, като важна част от добрия живот?

Етапи:
ОТКРИВАМЕ:
1. История на парите – четене от различни източници- презентация, учебник по човекът и обществото, книгата „моите пари“, записване на факти и рисуване в дневника на проекта
2. Изработване на дневник по проекта
3. Закупуване на енциклопедии „Моите пари“.
4. Изработване на аксесоар – бадж
5. Съхраняване на парите
• Какво е банка, възникване на банките
• Интервю с родителите на коя банка са клиенти, записване на резултатите в гараж на проучването
• Среща с родител- услуги на банките, разглеждане на брошури,какво е нужно, за да си служител в банка, устройство на банката
6. Валути – разглеждане на валути, останали вкъщи
7. Нужди и желания – игра
8. Седмица на парите – дизайн на банкнотите, музеи на парите
9. Парите в приказките
10. Задачи с пари в часовете по математика
11. Парите като част от експериментите в различни конструкции.

Осмисляме
1 Парите и добрия начин на живот - презентиране на направените изводи по екипи
2.Спестяване- защо спестяваме, за какво спестяваме
3. Разходи – подреждане на разходите в едно семейство по значимост – онлайн работа
4. Благотворителност.

Даваме идеи
КБМ по-успешно да управляваме парите си, като важна част от добрия живот?
1. Какво е добър живот? – мозъчна атака и работа по екипи
2. Как успешно да пестим пари ? - попълване на онлайн форма по екипи.
3. Как да управляваме парите си?

Експериментираме
1 Изработване на касичка
2 Драматизация – „пътят на едно левче“ – движението на парите
3.Подготовка на магазин – стоки, щандове, пари

Развиваме
1.Ролева игра „В магазина“.
2.Обратна връзка – емотикони

Татяна Василева