С ВЪРТЕЛЕЖКАТА НА ДОБРИЛКО В КОСМОСА

Това е настоящият иновативен проект с преподаване на дизайн мислене, по който през тази година ще работят втори “а“, трети “а“ и четвърти “г“ класове.
Добрилко е герой от свят, който учениците сами ще решат какъв е. Неговата мисия ще е да прави добрини на своята планета и в Космоса.
В рамките на проекта децата ще създават алтернативни светове. С помощта на мултидисциплинарни STEM уроци ще изследват законите на природата и Космоса и как хората трябва да се грижат за опазването на околния свят.
Учителите Валентина Георгиева и Анна Бисет, Петя Петрова и Маргита Славова, Севдалина Маринова и Катерина Генова ще работят съвместно, като всяка класна стая ще следва собствен план, създаден с участието на децата. Трите класа ще организират и общи тематични събития, които ще им помагат да обогатят проектите си.
Проектът на втори „а“, трети „а“ и четвърти „г“ слага началото на тазгодишната иновативна програма „Аз мисля“, по която работят учителите и децата от първи до четвърти клас.