Проект „Моите пари“

Как по-успешно да управляваме парите си, като важна част от добрия живот?

Етапи на проекта

Открваме:

1. История на парите – четене от различни източници- презентация, учебник по човекът и обществото, книгата „моите пари“, записване на факти и рисуване в дневника на проекта
2. Изработване на дневник  по проекта
3. Закупуване на енциклопедии „Моите пари“. 
4. Изработване на аксесоар – бадж
5. Съхраняване на парите
• Какво е банка, възникване на банките
• Интервю с родителите на коя банка са клиенти, записване на резултатите в гараж на проучването
• Среща с родител – услуги на банките, разглеждане на брошури, какво е нужно, за да си служител в банка, устройство на банката
6. Валути – разглеждане на валути, останали вкъщи
7. Нужди и желания – игра
8. Седмица на парите – дизайн на банкнотите, музеи на парите 
9. Парите в приказките
10. Задачи с пари в часовете по математика
11. Парите като част от  експериментите в различни конструкции.
 

Осмисляме

1 Парите и добрия начин на живот - презентиране на направените изводи по екипи 
2. Спестяване- защо спестяваме,  за какво спестяваме 
3. Разходи – подреждане на разходите в едно семейство по значимост – онлайн работа
4. Благотворителност.
 

Даваме идеи

Как по-успешно да управляваме парите си, като важна част от добрия живот?
1. Какво е добър живот? – мозъчна атака и работа по екипи
2. Как успешно да пестим пари ? - попълване на онлайн форма по екипи.
3. Как да управляваме парите си?
 

Експериментираме

1. Изработване на касичка 
2. Драматизация – „пътят на едно левче“ – движението на парите 
3.Подготовка на магазин – стоки, щандове, пари 
 

Развиваме

1. Ролева игра „В магазина“.
2. Обратна връзка – емотикони
 
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top