КОСАЧИ

Творчески преразказ

Лазо тръгна към родния дом. Вървя две нощи и два дни, пристигна в село по тъмно. Тихо пристъпи в двора, влезе в стаята. Пенка спеше. Поседна тихо до леглото й и я гледа дълго как спи. Мислеше си колко много я обича, а беше я оставил сам-самичка. Беше забравил колко е красива и колко много тя  значеше за него.

На сутринта Пенка с радост и изненада видя спящия до нея любим Лазо. Побутна го нежно, очите им се срещнаха и се наляха със сълзи от радост.

Занизаха се дни на несекваща любов между двамата млади. Бедно живееха, но се обичаха и не забелязваха беднотията и нищетата. Не след дълго Пенка разбра, че носи в себе си дете - детето на Лазо, плод на тяхната голяма любов. Трябваше да се роди на пролет.

Лазо си спомни за Благолаж и Стамо и за песента за невярната булка Стояница. Беше благодарен на своите другари, защото той разбра къде е неговото място в живота.

Христиана, 6''а'' клас, ОУ''Васил Левски''